Tìm kiếm
Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect HMTMAMT410

CÔNG TY C PHN BO TRÌ K THUT CÔNG NGHIP
Email: baotri.kythuat@gmail.comlengoc_vinh@yahoo.com

Địa chỉ: Lầu 1, Số 788/51C Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp, TP.HCM
Tel: 0866749689,0913771002,Fax: 0862835279,MST: 0305901954

STK: 0201000083799000 Ngân hàng Vietabank TP.HCM

Đặt hàngThông số kỹ thuật

Công năng:

Đồng hồ đo nhiệt độ có chức năng cảnh báo TigerDirect HMTMAMT410 

1. Nhiệt độ đo: -40 ˚ C (-40 ˚ F) đến 200 ˚ C (392 ˚ F)
2. Nhiệt độ hoạt động: -20 ˚ C (-4 ˚ F) đến 50 ˚ C (122 ˚ F)
3. Nghị quyết: 0,1 ˚ C (0,1 ˚ F)
4. Độ chính xác:
± 1 ˚ C (1,8 ˚ F) ở 0 ˚ C đến 100 ˚ C (32-212 ˚ F)
± 2 ˚ C (5,4 ˚ F) tại số (0 ˚ C) 100 ˚ C (32-212 ˚ F)
5. Pin: 1.5V (LR41)
6. Các nhiệt kế sẽ tự động tắt sau 10 phút không sử dụng
7. Chỉ dẫn: các nhiệt kế sẽ hiển thị khi nhiệt độ đo được vượt quá phạm vi đo lường, và sẽ báo động khi nhiệt độ thấp hơn hoặc cao hơn nhiệt độ thiết lập.
Sản xuất theo dây chuyển công nghệ TigerDirect Mỹ (USA)

 

Chúng tôi xin hân hạnh chào bán cho Quý khách mặt hàng sản phẩm đồng hồ nước với các điều khoản và điều kiện như sau:

 

Stt

Loại hàng hóa

Mã hàng

 Đơn Giá (VNÐ)

1

Đồng hồ nước hiệu sensus loại  405S DN 15 cấp B , CHLB Đức

88129350

        2,070,000.00

2

Đồng hồ nước hiệu sensus loại   405S DN 25 cấp B , CHLB Đức

88129780

        3,795,000.00

3

Đồng hồ nước hiệu sensus loại   405S DN 32 cấp B , CHLB Đức

88129883

        4,600,000.00

4

Đồng hồ nước hiệu sensus loại   405S DN 40 cấp B , CHLB Đức

88129985

        6,670,000.00

5

Đồng hồ nước hiệu sensus loại   220PC DN 15 cấp C , CHLB Đức

88197350

        1,058,000.00

6

Đồng hồ nước hiệu sensus loại   420PC DN 15 cấp C , CHLB Đức

88130301

        2,300,000.00

7

Đồng hồ nước hiệu sensus loại   420C DN 20 cấp C , CHLB Đức

420C20

        2,875,000.00

8

Đồng hồ nước hiệu sensus loại   420C DN 25 cấp C , CHLB Đức

420C25

        3,450,000.00

 

ÐỒNG HỒ TỔNG

 

                        -  

9

Ðồng hồ nước lạnh WP Dynamic DN 40 cấp B , CHLB Đức

828593

       15,525,000.00

10

Ðồng hồ nước lạnh WP Dynamic DN 50 cấp B , CHLB Ðức

828595

       16,100,000.00

11

Ðồng hồ nước lạnh WP Dynamic DN 65 cấp B , CHLB Đức

828597

       16,790,000.00

12

Đồng hồ nước lạnh WP Dynamic DN 80 cấp B , CHLB Ðức

828601

       17,595,000.00

13

Đồng hồ nước lạnh WP Dynamic DN 100 cấp B , CHLB Đức

828603

       18,400,000.00

14

Đồng hồ nước lạnh WP Dynamic DN 125 cấp B , CHLB Đức

828605

       20,815,000.00

15

Đồng hồ nước lạnh WP Dynamic DN 150 cấp B , CHLB Đức

828607

       31,625,000.00

16

Đồng hồ nước lạnh WP Dynamic DN 200 cấp B , CHLB Ðức

828717

       43,470,000.00

17

Đồng hồ nước lạnh WP Dynamic DN 250 cấp B , CHLB Đức

828719

       85,330,000.00

18

Đồng hồ nước lạnh WP Dynamic DN 300 cấp B , CHLB Ðức

828743

     100,050,000.00

19

Đồng hồ nước lạnh WP Dynamic DN 400 cấp B , CHLB Đức

829195

     167,095,000.00

20

Đồng hồ nước lạnh WP QF DN 500 cấp B , CHLB Đức

826677

     209,300,000.00

21

Đồng hồ nước lạnh WP QF DN 600 cấp B , CHLB Đức

828164

     315,675,000.00

22

Đồng hồ nước lạnh WP QF DN 700 cấp B , CHLB Đức

825099

     575,000,000.00

23

Đồng hồ nước lạnh WP QF DN 800 cấp B , CHLB Đức

828167

     711,275,000.00

24

MeiStream Plus DN 40, cấp C , CHLB Đức

51101 A261C B1A1X

       19,895,000.00

25

MeiStream Plus DN 50, cấp C , CHLB Đức

51101 B261A B1A1X

       21,045,000.00

26

MeiStream Plus DN 65, cấp C , CHLB Đức

51101 C361A B1A1X

       22,195,000.00

27

MeiStream Plus DN 80, cấp C , CHLB Đức

51101 D461D B1A1X

       24,840,000.00

28

MeiStream Plus DN 100, cấp C , CHLB Đức

51101 E561E B1A1X

       28,175,000.00

29

MeiStream Plus DN 150, cấp C , CHLB Đức

51101 G761G B1A1X

       40,250,000.00

30

Đồng hồ  MeiStream DN 40, cấp B , CHLB Đức

50101 A251C B1A1X

       15,525,000.00

31

Đồng hồ  MeiStream DN 50, cấp B , CHLB Đức

50101 B251A B1A1X

       16,330,000.00

32

Đồng hồ  MeiStream DN 65, cấp B , CHLB Ðức

50101 C351A B1A1X

       18,400,000.00

33

Đồng hồ  MeiStream DN 80, cấp B , CHLB Ðức

50101 D451D B1A1X

       19,090,000.00

34

Đồng hồ  MeiStream DN 100, cấp B , CHLB Đức

50101 E551E B1A1X

       19,780,000.00

35

Đồng hồ  MeiStream DN 125, cấp B , CHLB Ðức

50101 F651E B1A1X

       24,380,000.00

36

Đồng hồ MeiStream DN 150, cấp B , CHLB Ðức

50101 G751G B1A1X

       34,500,000.00

 

ĐỒNG HỒ MẸ BỒNG CON

 

 

37

Meitwin DN 50x20, bypass XNP, CHLB Đức

829299

       71,300,000.00

38

Meitwin DN 65x20, bypass XNP, CHLB Đức

829375

       73,600,000.00

39

Meitwin DN 80x20, bypass XNP, CHLB Đức

829300

       79,350,000.00

40

Meitwin DN 100x20, bypass XNP, CHLB Đức

829301

       88,550,000.00

41

WPVD DN 150x40, CHLB Đức

829011

     143,750,000.00

 

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG

 

                        -  

42

Đồng hồ nước nóng WPD DN 40, CHLB Đức

828594

       20,125,000.00

43

Đồng hồ nước nóng WPD DN 50, CHLB Đức

828596

       20,700,000.00

44

Đồng hồ nước nóng WPD DN 65, CHLB Đức8

82859

       21,275,000.00

45

Đồng hồ nước nóng WPD DN 80, CHLB Đức

828602

       22,195,000.00

46

Đồng hồ nước nóng WPD DN 100, CHLB Đức

828604

       25,645,000.00

47

Đồng hồ nước nóng WPD DN 150, CHLB Đức

828608

       40,595,000.00

 

ĐỒNG HỒ NƯỚC HIỆU Arad - Israel

 

 

 

ĐỒNG HỒ NHỎ

 

 

1

Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại M15

M15

        1,265,000.00

2

Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại M20

M20

        1,725,000.00

3

Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại M25

M25

        2,415,000.00

4

Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại M30

M30

        3,795,000.00

5

Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại M50

M50

        5,980,000.00

6

Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại M15 (Thân nhựa Composite))

M15 (Com

        1,035,000.00

7

 Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại M20 (Thân nhựa Composite)

M20 (Com)

        1,380,000.00

8

Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại Q15

Q15

        1,265,000.00

9

Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại FAM 20

FAM20

        1,725,000.00

10

Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại P15

P15

        1,610,000.00

11

Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại P20

P20

        2,300,000.00

 

ĐỒNG HỒ LỚN

 

                        -  

12

Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại OCTAVE 80

OCTAVE 80

       36,225,000.00

13

Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại OCTAVE 100

OCTAVE 100

       41,745,000.00

14

Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại WST SB 50

WST SB 50

       12,305,000.00

15

Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại WST SB 65 WST SB 65

 

       12,880,000.00

16

Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại WST SB 80

WST SB 80

       13,455,000.00

17

Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại WST SB 100

WST SB 100

       14,375,000.00

18

Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại WST SB 150

WST SB 150

       23,345,000.00

19

Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại WST SB 200

WST SB 200

       29,900,000.00

20

Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad loại WST SB 250

WST SB 250

       43,700,000.00

21

Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad lọai WST SB 300

WST SB 300

       49,450,000.00

22

Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad Loại IRT80

IRT 80

       10,120,000.00

23

Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad Loại IRT100

IRT 100

       11,500,000.00

24

Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad Loại IRT150

IRT 150

       19,205,000.00

25

Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad Loại IRT200

IRT 200

       25,300,000.00

26

Đồng hồ nước lạnh hiệu Arad Loại IRT

IRT 250

       36,800,000.00

 

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG

 

 

27

Đồng hồ nước nóng hiệu Arad loại M15

H/W M15

        2,300,000.00

28

Đồng hồ nước nóng hiệu Arad loại  M20

H/W M20

        2,875,000.00

29

Đồng hồ nước nóng hiệu Arad loại  M25

H/W M25

        4,025,000.00

30

Đồng hồ nước nóng hiệu Arad loại  M30

H/W M30

        5,175,000.00

31

Đồng hồ nước nóng hiệu Arad loại  M40

H/W M40

        8,625,000.00

32

Đồng hồ nước nóng hiệu Arad loại  M50

H/W M50

       11,500,000.00

 

Ghi chú :

- Giá trên chưa bao gồm VAT 10% Chi phí vận chuyển bên bán chịu.

1. Phương Thức Thanh Toán:

Thanh Toán 100% trước khi nhận hàng

3. Thời gian giao hàng:

- Thiết bị được giao ngaykể từ ngày nhận được thanh toán lần 01 của bên mua.

4. Thời gian bảo hành:

- Bảo hành 12 tháng theo điều kiện và chế độ sử dụng của nhà sản xuất

5. Hiệu lực của báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng 30 ngày

Nếu quý khách cần biết thêm chi tiết liên quan đến bản chào giá này xin vui lòng liên hệ trực tiếp

với chúng tôi.

Rất mong nhận được đơn đặt hàng của Quý Công ty.

Trân trọng kính chào!

                

              Giám Đốc

           

 

           Lê Văn Vinh

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TRÌ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
Email: baotri.kythuat@gmail.com, lengoc_vinh@yahoo.com,    
Địa chỉ: Lầu 1, nhà Số 788/51C Nguyễn Kiệm, F.3, Q. Gò Vấp .
Tel: 08.66749689, 0913771002, Fax: 08.37261650, MST: 0305901954, 

STK: 0201000083799000 VIETABANK. Web http://www.vanduongong.com,  

Các sản phẩm khác:

 

Tên sản phẩm

Bảo hành

Giá USD

Giá VNĐ

Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect HMTMKK-101

12 tháng

12$

259,200 VNĐ

Đồng hồ đo nhiệt độ dưới nước TigerDirect HMTMST3

12 tháng

16$

345,600 VNĐ

Đồng hồ đo nhiệt độ dưới nước TigerDirect HMTMSDT1

12 tháng

18$

388,800 VNĐ

Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect HMTMAMT410

12 tháng

22$

475,200 VNĐ

Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect HMTMKL9806

12 tháng

25$

540,000 VNĐ

Máy đo nhiệt độ TigerDirect HMTMAMT4102

12 tháng

29$

626,400 VNĐ

Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect HMTMKK100

12 tháng

35$

756,000 VNĐ

Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect HMTMKL9816

12 tháng

41$

885,600 VNĐ

Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect HMTMAMT113

12 tháng

51$

1,101,600 VNĐ

Máy đo nhiệt độ TigerDirect TMDT8260

12 tháng

51$

1,101,600 VNĐ

Bộ ghi nhiệt độ TigerDirect TMRC1

12 tháng

55$

1,188,000 VNĐ

Máy đo nhiệt độ TigerDirect TMDT8220

12 tháng

55$

1,188,000 VNĐ

Máy đo nhiệt độTigerDirect TMET100B

12 tháng

57$

1,231,200 VNĐ

Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect HMTMKL4101

12 tháng

67$

1,447,200 VNĐ

Nhiệt ẩm kế điện tử Nakata NJ-2099-TH

12 tháng

68$

1,468,800 VNĐ

Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect HMTMDM6801B

12 tháng

71$

1,533,600 VNĐ

Máy đo nhiệt độ TigerDirect TMDT838

12 tháng

76$

1,641,600 VNĐ

Máy đo cảm biên hồng ngoại TigerDirect TMDT8380

12 tháng

76$

1,641,600 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ TigerDirect TMATC300

12 tháng

83$

1,792,800 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ TigerDirect TMSTC200

12 tháng

85$

1,836,000 VNĐ

Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect TMAMT121

12 tháng

85$

1,836,000 VNĐ

Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect HMTMAMT112

12 tháng

85$

1,836,000 VNĐ

Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect HMTMKL770

12 tháng

87$

1,879,200 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ đa dụng TigerDirect TMSTC20

12 tháng

88$

1,900,800 VNĐ

Đồng hồ đo nhiệt độ số TigerDirect TMTBT13H

12 tháng

86$

1,860,000 VNĐ

Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect HMTMDM6802B

12 tháng

95$

2,052,000 VNĐ

Máy đo nhiệt độ TigerDirect TMIROBC2

12 tháng

96$

2,073,600 VNĐ

Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect HMTMKL9856

12 tháng

102$

2,203,200 VNĐ

Máy đo nhiệt độ TigerDirect TMIR102

12 tháng

100$

2,150,000 VNĐ

Máy đo nhiệt độ TigerDirect TMDT8530

12 tháng

110$

2,376,000 VNĐ

Đo nhiệt độ dưới nước TigerDirect TMATC520

12 tháng

130$

2,808,000 VNĐ

Nhiệt ẩm kế điện tử Prometer EPA-2TH

12 tháng

134$

2,894,400 VNĐ

Máy đo hồng ngoại TigerDirect TMDT8280

12 tháng

135$

2,916,000 VNĐ

Máy đo nhiệt độ TigerDirect TMEM520B

12 tháng

135$

2,916,000 VNĐ

Bộ ghi nhiệt độ TigerDirect TMRC20

12 tháng

137$

2,959,200 VNĐ

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ BẰNG HỒNG NGOẠI PCE-880

12 tháng

145$

3,132,000 VNĐ

Bộ ghi nhiệt độ TigerDirect TMRC30

12 tháng

162$

3,499,200 VNĐ

Máy đo hồng ngoại TigerDirect TMIR880F

12 tháng

204$

4,406,400 VNĐ

Máy hồng ngoại TigerDirect TMDT8806H

12 tháng

220$

4,752,000 VNĐ

Thiết bị lưu nhiệt ẩm HOBO U14-001

12 tháng

285$

6,156,000 VNĐ

Bộ ghi nhiệt độ TigerDirect TMRC500

12 tháng

694$

14,990,400 VNĐ

Bộ ghi nhiệt độ TigerDirect HMRC-600

12 tháng

966$

20,865,600 VNĐ

Bộ ghi nhiệt độ TigerDirect TMDR-200B

12 tháng

1,022$

22,075,200 VNĐ

Bộ ghi nhiệt độ TigerDirect TMDR200A+

12 tháng

1,039$

22,442,400 VNĐ

Máy đo nhiệt độ cảm biên hồng ngoại TigerDirect TM

12 tháng

3,392$

73,267,200 VNĐ

Máy đo TigerDirect TMAM150

12 tháng

3,955$

85,428,000 VNĐ

Máy đo TigerDirect TMAM300

12 tháng

5,555$

119,988,000 VNĐ

Máy đo cảm biến hồng ngoại TigerDirect TMST960

12 tháng

 

 

Máy đo nhiệt độ PCE-T317

12 tháng

 

 

Máy ghi và đo nhiệt độ, độ ẩm PCE-THB 40

12 tháng

 

 

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại PCE-IR 1000

12 tháng

 

 

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại PCE-891/892

12 tháng

 

 

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại PCE-889

12 tháng

 

 

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại PCE-888

12 tháng

 

 

Bộ ghi nhiệt độ TigerDirect TMRC100

12 tháng

 

 

Máy đo nhiệt độ TigerDirect TMIR380

12 tháng

 

 

Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect HMTMS-222B

12 tháng

 

 

Máy đo nhiệt độ TigerDirect TMMT300C

12 tháng

 

 

Máy đo nhiệt độ TigerDirect TMST1450

12 tháng

 

 

Máy đo nhiệt độ TigerDirect HMET100A

12 tháng

 

 

Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect HMTMKL9866

12 tháng

 

 

Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect HMTMTM1310

12 tháng

 

 

Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect HMTMTM6902D

12 tháng

 

 

Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect HMTMWT-1

12 tháng

 

 

Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect HMTMETP109

12 tháng

 

 

Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect HMTMAMT117

12 tháng

 

 

Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect HMTMDM6801A

12 tháng

 

 

Thiết bị đo nhiệt độ AR892

12 tháng

 

 

Thiết bị đo nhiệt độ AR872

12 tháng

 

 

Thiết bị đo nhiệt AR862A

12 tháng

 

 

Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect HMDS-1

12 tháng

 

 

CÁC SẢN PHẨM CÙNG LOẠI:
EGDKWW103501
Đồng hồ đo nhiệt độ dưới nước TigerDirect HMTMSDT1
FHQIXP102941
Đồng hồ đo nhiệt độ dưới nước TigerDirect HMTMST3
ALZBJP102127 Đồng hồ đo nhiệt độ TigerDirect HMTMKK-101 LRPTZD080306 THiết bị đo nhiệt độ AR852B
GIỎ HÀNG
Sản phẩm:   0 cái
Thành tiền:   0 VNĐ
DANH MỤC SẢN PHẨM
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Mr Vinh 0913771002 lengoc_vinh@yahoo.com
DỊCH VỤ MỚI
Sửa chữa, bảo trì máy phát điện dự phòng
sua chua bao tri may phat dien du phong
Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng máy phát điện Quý khách cần kiểm tra, bảo dưỡng máy phát điện định kỳ từ 3 - 6 tháng/1 lần để giảm thiểu những nguy cơ gây hỏng hóc và giảm tuổi thọ máy phát điện. Đội ngũ chuyên viên kỹ thuật lành nghề, giàu kinh nghiệm và nhiệt tình luôn có mặt kịp thời khi khách hàng có yêu cầu. Chuyên viên kỹ thuật sẽ khảo sát...
Cơ điện tử hay kỹ thuật Cơ khí và Điện tử học
co dien tu hay ky thuat co khi va dien tu hoc
Cơ điện tử Cơ điện tử (hay kỹ thuật Cơ khí và Điện tử học) là sự kết hợp của kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện tử và kỹ thuật máy tính. Mục đích của lãnh vực kỹ thuật nhiều lãnh vực này là nghiên cứu các máy tự hành từ một viễn cảnh kỹ thuật và phục vụ những mục đích kiểm soát của những hệ thống lai tiên tiến. Chính từ là kết hợp của 'Cơ khí' và...
Tiêu chuẩn Phòng chống cháy nổ Việt nam
tieu chuan phong chong chay no viet nam
TCVN 2622:1995: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế. TCVN 3254:1989: An toàn cháy - Yêu cầu chung TCVN 3255:1986: An toàn nổ - Yêu cầu chung TCVN 3991:85: Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng. Thuật ngữ - Định nghĩa TCVN 4879:1989: Phòng cháy - Dấu hiệu an toàn TCVN 5279:90: Bụi cháy - An toàn cháy nổ - Yêu...
Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy
kiem dinh phuong tien phong chay va chua chay
Căn cứ khoản 5, điều 39 Nghị định số:35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính Phủ về Phương tiện phòng cháy và chữa cháy : - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy sản xuất mới trong nước hoặc nhập khẩu phải được kiểm định về chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định của Bộ Công an . Căn cứ mục XX Thông tư số: 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của...
Hệ Thống Chữa Cháy Sprinkler
phu kien chong set
là loại hệ thống chữa cháy phổ biến nhất hịện nay. Nó dập tắt đám cháy bằng cách phun nước trực tiếp vào khu vực đang cháy mà tại đó đầu phun sprinkler bị kích hoạt ở ngưỡng nhiệt độ đã được xác định trước. Hệ Thống Sprinkler là một hệ thống liên kết các đường ống chạy ngầm dưới đất và trên mặt đất, được thiết kế theo những tiêu chuẩn của công...
Hệ Thống Chữa Cháy Tự Động bằng nước
san pham
Hệ Thống Chữa Cháy Sprinkler Hệ Thống Chữa Cháy Sprinkler là loại hệ thống chữa cháy phổ biến nhất hịện nay. Nó dập tắt đám cháy bằng cách phun nước trực tiếp vào khu vực đang cháy mà tại đó đầu phun sprinkler bị kích hoạt ở ngưỡng nhiệt độ đã được xác định trước. Hệ Thống Sprinkler là một hệ thống liên kết các đường ống chạy ngầm dưới đất và...
Trang chủGiới thiệuSản phẩmDịch vụLiên hệ
Bản quyền thuộc về Công ty Cổ Phần Bảo Trì Kỹ Thuật Công Nghiệp
Địa chỉ: Số 1/6, đường 12, KP2, P.Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Email: daunhotdaukhi@gmail.com    -   lengoc_vinh@yahoo.com
Thiết kế và phát triển bởi E.M.S.V.N
Đang online: 69
Lượt truy cập: 923271661